7 yılda 152,9 milyar metreküp gaz ihraç edildi

14 Aralık 2016 tarihinde Türkmenistan-Çin doğalgaz boru hattının devreye alınmasına 7 yıl oldu. 14 Aralık günü bu dev projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Türkmenistan’da petrolgaz ve jeoloji sektörü çalışanlarının günü olarak belirlendi.  

Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin doğalgaz boru hattının hizmete açıldığı 14 Aralık 2009 senesinden 30 Kasım 2016 tarihine kadara Türkmenistan’dan Çin’e 152,9 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirildi. Bununla ilgili rakamı, Çin’in ulusal petrol şirketi CNPC Aşkabat’taki ofis başkanı Den Minmin açıkladı.

Sözkonusu doğalgaz miktarının 100,5 milyar metreküpünü Türkmengaz kurumu, 52,4 milyar metreküpü CNPC ile Türkmenistan arasındaki imzalanan anlaşma kapsamındaki Bahtiyarlık anlaşma bölgesinden üretilen doğalgaz oluşturdu. Bahtiyarlık bölgesinde, CNPC şirketi faaliyet gösteriyor.

Türkmenistan-Çin doğalgaz boru hattının 3 şahası bulunmaktadır. Bu projelerin toplam kapasitesi 55 milyar metreküp doğalgaz taşımaya odaklanmıştır. Şimdi ise 4’ncü şahayı inşa etmek için çaba gösteriliyor. Türkmenistan-Özbekistan-Tacikistan-Kırgızistan-Çin doğalgaz boru hattının taşıma kapasitesi 25 milyar metreküpü bulacak.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

CNPC ile Türkmengaz kurumu arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkmenistan Çin’e yıllık doğalgaz sevkiyatını 65 milyar metreküpe çıkaracak.

Kaynak : Atavatan  Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar