TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

68 ýaşly zenanyň üstünligi

NASA-nyň öňki kosmonawty we geology Keti Sulliwan, Mariana çöketligi diýlip atlandyrylýan dünýäniň iň çuň ýerinde çümen ilkinji aýal bolmagy başardy. 68 ýaşly Sulliwan ummanyň üstünden 11 km aşak çümüp üstünlikli açyş etdi. Şeýle-de hem Sulliwan 1984-nji ýylda kosmosda gezen ABŞ-ly ilkinji zenandyr.

Ol kosmosda gezen ilkinji amerikan zenany we dünýäniň iň çuň nokadyna ýeten ilkinji aýal hökmünde taryha girdi.

Şeýlelik bilen, 68 ýaşly Sulliwan Günbatar Ýuwaş ummanyň Guam adasynyň golaýyndaky ýarym şekilli Mariana çöketliginiň aşagyndan 11 kilometre çenli ýeten ilkinji aýal we umumy alanymyzda sanawda sekizinji bolmagy başardy.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle