6 aýdan soňra tälimçisini wezipeden boşatdy

Şu ýyl Portugaliýanyň tälimçileriniň bagty çüwmeýär. Golaýda Russiýanyň “Spartak” topary portugal tälimçisi Rui Witoryýany wezipesinden boşadan bolsa, bu gezek Türkiýäniň “Fenerbahçe” topary hem portugal tälimçisi Witor Pereýrany wezipesinden boşatdy. Her iki tälimçi hem 6 aýdan soňra wezipesinden gitmeli boldy. Witor Pereýra Türkiýäniň iň meşhur futbol toparlarynyň biri bolan “Fenerbahçe” topary … Continue reading 6 aýdan soňra tälimçisini wezipeden boşatdy