TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

560 müň dollarlyk aýakgap

Amerikan basketbol ligasynyň meşhur oýunçysy Maýkl Jordanyň aýakgaby 560 müň amerikan dollaryna satyldy. Jordanyň 1985-nji ýylda Amerikan basketbol ligasynyň ilkinji möwsüminde “Çikago Bulls” toparyndaka geýen gol çekilen aýakgaplarynyň satuw işleri “Sotheby” kompaniýasynyň web sahypasynda satuwa çykaryldy. Auksion esasynda satylan jübüt aýakgabyň iň ýokary bahasyna ýetmek bilen rekord goýuldy.
2012-nji ýyldan bäri kolleksioner Jordan Gelleriň eýeçiligindäki amerikan meşhur basketbol oýunçysynyň aýakgaplary 560 müň dollara satyldy. Bu aýakgaplar garaşylandan 4 esse gymmat bahadan satyldy.

Ýene-de okaň

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle