TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

5 oýunçy çalşyrmak düzgüni dowam eder

Koronawirus ýokanjy sebäpli arakesme yglan edilip, soňra täzeden badalga alan futbol boýunça milli çempionatlaryň duşuşyklaryna täze düzgünler girizildi.

Şolaryň biri hem ozal duşuşygyň dowamynda 3 oýunçy çalşyrmaga rugsat berilýän bolsa, täze düzgün bilen çalşyrylýan oýunçylaryň sany 5-ä ýetirildi.

Bu düzgüniň 2020-2021-nji ýylyň möwsüminde hem dowam etdirmek göz öňünde tutulýar. Futbol assosiasiýalarynyň halkara geňeşi (IFAB) bilen Halkara futbol federasiýasy (FIFA) futbol duşuşygynyň esasy wagtynda 5 oýunçy çalşyrmak düzgünini dowam etdirmegi meýilleşdirýär. Bu barada ýakyn wagtda degişli karar kabul ediler.

5 oýunçy çalşyrmak düzgüni koronawirus sebäpli täzeden başlan çempionatlarda futbolçylaryň  ýüküni azaltmak üçin ýola goýuldy.

Ýene-de okaň

Çempionlar ligasy: Messiniň nobatdaky rekordy

Alonso “Baýer” toparyna tälim berer

Türkmenistanyň wekiliýeti Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň Baş Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

Teswirle