TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

5-nji gezek premýer-ministrlige saýlandy

Wengriýanyň Döwlet geňeşi Wiktor Orbany ýene-de 4 ýyl möhlete ýurduň Premýer-ministri wezipesine saýlady. FIDES partiýasynyň ýolbaşçysyna 5-nji gezek hökümet başlygy wezipesini ynanmak üçin ýurduň bir palataly parlamentiniň 133 deputaty ses berdi.

3-nji aprelde geçirilen parlament saýlawlarynda Orbanyň partiýasynyň döreden koalisiýasy ýeňiş gazanypdy. Orban täze hökümeti düzdi.

Şu ýylyň 31-nji maýynda 59 ýaşyna gadam basjak Orban ses berişlikden soňra kasam kabul etdi.

 

2 ýyldan soňra syýahatçylara gapylaryny açar

Ýene-de okaň

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Gazagystanyň ilkinji prezident dalaşgäri

Türkmenistanyň wekiliýeti Fransiýada iş saparynda bolýar

Teswirle