5.Asya Oyunlarının Marşı onaylandı

Türkmenistan’ın bu sene Eylül ayında ev sahipliği yapacağı Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’nın Marşı onaylandı. Türkmenistan Devlet Kültür Merkezi’nin Mukamlar Köşkü’nde düzenlenen törende Asya Oyunlarının marşını seçmek için toplantı düzenlendi. Bu toplantıda, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın ‘İleri, ileri, sadece ileri, can vatanım Türkmenistan’ şarkısı 5.Asya Oyunları’nın marşı olarak seçildi.

Toplantıya, Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, basın ve kültür sektörü çalışanları, sanat dünyasının önde gelenleri, yazarlar, ressamlar, besteciler ve sporcular katıldı. Toplantıda, 7 Nisan tarihinde Avaza turizm bölgesinde yabancı misafirlerin katıldığı etkinlikler değerlendirildi.

Ayrıca, 24 Mart tarihinde Devlet Başkanı, Bakanlar Kurulu toplantısında Asya Oyunlarının marşının hazırlanması konusunda verdiği talimatı kapsamında Avaza’daki törenlerde hazırlanan marşların seslendirilmesi istenmişti. 

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Avaza’daki konser programında Asya Oyunları ile ilgili birçok şarkı seslendirildi. Programın sürprizi Devlet Başkanı’nın sahneye çıkması ve Asya Oyunlarının marşı konusunda ‘İleri, ileri, sadece ileri, can vatanım Türkmenistan’ şarkısını seslendirmesi olmuştu.

Toplantıya katılan kültür sektörü çalışanları Devlet Başkanının bu şarkısını Asya Oyunlarının marşı seçilmesini desteklediler. Türkmen Liderinin bu şarkısı ilk defa Mari vilayetindeki Ak Öyün açılış töreninde seslendirilmişti ve Guinness Rekorlar Kitabına girmişti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar