5.Asya Oyunları’na Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Türkmenistan, 17-27 Eylül 2017 tarihleri arasında Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Türkmenistan’ın ilk defa ev sahipliği yapacağı bu büyük spor organizasyonluğu için yapılmakta olan hazırlıklar tüm hızıyla sürdürülüyor.

5.Asya Oyunları İcra Komitesi’nin toplantısında Asya Oyunlarının sembolü olarak görülen Vepalı isimli Alabay köpeğinin sporun 21 dalı için hazırlanan örnekleri sunuldu. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın teklifi ile hazırlanan örnekler basında yayınlanarak, halkın tercihine sunuldu.

Bugünkü gün Aşkabat dev spor merkezine çevrildi. Kentte çok sayıda spor kompleksleri inşa edilmektedir. Olimpiyat Köyü projesi Orta Asya bölgesinin önemli spor tesislerinin biri haline geldi.

Asya Oyunları İcra Komitesinin toplantısında ayrı ayrı bakanlıklar tarafından bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Özellikle sporcuların yetiştirilmesi, yabancı ülkeden gelecek spor kafilelerin ağırlanması, onlar için kültürel programların hazırlanması konusundaki çalışmalar anlatıldı.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan “Ýewropa-Kawkaz-Aziýa” halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerini açmaga goldaw bermegi maksat edinýär

Asya Olimpiyat Konseyi ile birlikte Asya bölgesinde, Avustralya ve Okyanus ülkelerinde 5.Asya Oyunlarının düzenli tanıtımı yapılmaktadır.

Ayrıca, Hazar Denizi’nin kıyısındaki Avaza turizm bölgesinde ‘Asya Oyunları 2017: barış ve ilerleme adına uluslararası spor işbirliği’ konulu Uluslararası Spor Kongresi için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verildi. Bu toplantıya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Asya Olimpiyat Konseyi yetkilileri, uluslararası spor federasyon temsilcileri ve çok sayıda misafirin katılması bekleniyor.

Asya Oyunlarına hazırlık kapsamında doping testlerin yapılması için Orta Asya Bölgesel Anti doping Örgütü ile birlikte seminerlerin düzenlendiği kaydedildi ve bu alanda yabancı şirketlerin davet edilmesi hedeflenmektedir.

Aşkabat’ta yabancı gazetecilerin davet edilmesi konusunda program hazırlandı. Ayrıca, bu toplantıda Asya Oyunlarının açılış ve kapanış törenleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Türkmenistan “Ýewropa-Kawkaz-Aziýa” halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerini açmaga goldaw bermegi maksat edinýär

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar