5.Asya Oyunları Fiji ülkesinde tanıtıldı

Okyanusya'da bulunan bir ada ülkesi olan Fiji’nin Nadi kentinde Okyanusya Olimpiyat Komiteleri Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkmenistan’dan da bir heyet katıldı. 5.Asya Oyunları İcra Komitesi ve Türkmenistan Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri katıldığı toplantıda, Aşkabat’taki Asya Oyunları hakkında bilgi verdi. 
Toplantı kapsamında ayrıca, Türkmenistan’ı ve Aşkabat’taki Olimpiyat Köyünü anlatan sinevizyon gösterisi düzenlendi.   
Ada ülkelerin spor federasyonları başkanları Olimpiyat Köyünü projesine büyük ilgi gösterdiler. Çünkü bu sene Eylül ayında Türkmenistan’da yapılacak Asya Oyunları’na ilk defa Okyanus ülkeleri de katılacak. 2014 yılında imzalanan anlaşma kapsamında ada ülkeleri Aşkabat’taki Oyunlarda boy gösterecek. 
Aşkabat’da Eylül ayında düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na çok az bir süre kaldı. 

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Genç Türkmen satranç oyuncusu Asya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Türkmenistanlı Leyla Şöhradova Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Asya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Türkmen sporcu 18 yaşa kadar olan genç satranççıları ile yarıştı. Bu turnuvaya 18 ülkeden 400 civarında sporcu katıldı. Leyla Şöhradova’nın grubunda Çin, Hindistan, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Sri Lanka gibi ülkelerden 30’un üzerinde sporcu katıldı. Satrancın rapid dalında her etap için 15 dakika süre verilmektedir. 

Türkmen sporcu, bu katıldığı turnuvada bronz madalya kazanarak, güçlü sporcuların listesinde yerini almıştır. 

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar