40 günlük bag ekmek çäresi yglan edildi

Özbegistan Respublikasynda 2-nji noýabrdan-10-njy dekabr aralygynda 40 günlük ählihalk bag ekmek çäresine badalga berildi. Ýurduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda ilaty ýaşaýyş jaý bilen üpjün etmek we ýaşyl zolaklaryň gerimini giňeltmek babatda sanly ulgam arkaly iş maslahaty geçirildi. Şol maslahatyň barşynda Özbegistanyň Prezidenti ählihalk bag ekmek çäresine badalga berdi. 2-nji noýabrdan … Continue reading 40 günlük bag ekmek çäresi yglan edildi