25-nji maýda doglan ilkinji bäbekler

Paýtagtymyz Aşgabatdaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli dünýä inen bäbejikler bellige alyndy. «Watan» habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Yslam we Selbi Orazmyradowlaryň maşgalasynda ogul bäbek, Ýazmuhammet we Aýna Atajykowlaryň maşgalasynda bolsa gyz bäbek dünýä indi. Oglan bäbege Aşgabat, gyz çagajyga bolsa Merjen adyny dakdylar. … Continue reading 25-nji maýda doglan ilkinji bäbekler