22-nji mart – Bütindünýä suw serişdeleriniň güni

Her ýylyň 22-nji martynda Bütindünýä suw serişdeleriniň güni giňden bellenilýär. Bütindünýä suw serişdeleriniň güni BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1993-nji ýylda yglan edildi. BMG-niň Baş Assambleýasynyň karary bilen döwletler bu gün suw baýlyklaryny gorap saklamaga we ösdürmäge bagyşlanan çäreleri, konferensiýalary, tegelek stollary, seminarlary we sergileri geçirmäge çagyrylýar. Şeýle halkara gününiň yglan … Continue reading 22-nji mart – Bütindünýä suw serişdeleriniň güni