TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Toyota” önümçilikde rekord goýmakçy

“Toyota” şu ýyl 10,6 million awtoulag öndürmegi maksat edinýär. Maksada ýetilse, bu markanyň iň ýokary önümçilik görkezijisi bolar.

Ýapon awtoulag öndürijisi “Toyota” Ýewropanyň awtoulag bazarynda 11 göterim pese gaçan döwürde bazar paýyny artdyrmagy başardy. Bu üstünlik bilen “Toyota” kompaniýasy Ýewropada iň köp satylan ikinji awtoulag markasy hökmünde öz ornuny berkitdi.

“Toyota” şu ýyl 10,6 million awtoulag öndürmegi maksat edinýär we iň ýokary önümçilik görkezijisine eýe bolmak ugrunda tagalla edýär.

Ýapon kompaniýasy soňky gezek 2019-njy ýylda 9,1 million awtoulag öndürip, öz rekordyny täzeledi. “Toyota” 2022-nji ýylyň aprelinden 2023-nji ýylyň mart aýyna çenli bolan maliýe ýylynda 9,2 million awtoulag öndürmek maksadyny dowam etdirendigini mälim etdi.

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjan Türkmenistan we Türkiýe bilen gol çeken şertnamasyny tassyklady

Birža täzelikleri: türk telekeçileri awtobenzin satyn aldy

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Teswirle