JEMGYÝET

21-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 21-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenıstan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +21°, gündizine +32… +34° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +20°, gündizine +31… +33° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 703 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +27… +32°, kenarýaka etraplarynda +22… +27° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +25… +27°, basyşy 752 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Awazada: howa +24… +26°, basyşy 759 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkanabat şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 758 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +29… +34° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 734 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Tejen şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 745 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14… +19°, gündizine +28… +33° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 739 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13… +18°, gündizine +27..+32° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +29… +31°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 737 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12… +17°, gündizine +23… +28° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +26… +28°, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +25… +27°, basyşy 757 mm, çyglylygy 10 — 30%.

 

Türkmenistan ilkinji gezek “akylly” telewizorlary eksport edýär

 

 

Ýene-de okaň

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Ispaniýa – Ýewropanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagyny ýazgardy

Ýewropanyň finaly: Angliýamy, Ispaniýa çempion bolar?