TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň dolandyryjysy Jim Bridenstine dört ýyldan soň Aýy gonmagy maksat edinýän “Artemis” programmasy üçin 28 milliard dollar gerekdigini aýtdy. Kosmonawtlar täze güýçli “SLS” raketa bilen uçuryljak “Orion” atly kapsulada syýahat etmegi meýilleşdirýärler.

Aýda gonjak kosmos gämisini ösdürmek üçin üç sany aýry taslama özara bäsleşýär. Bularyň arasynda “Amazon” -yň baş direktory Jeff Bezos bilen Elon Muskyň “SpaceX” kompaniýalary hem bar.

Adamzadyň Aýa aýak basan ilkinji gününden bäri 51 ýyla golaý wagt geçdi. Kosmonawt Neil Armstrongyň “Bir adam üçin kiçijik, ýöne adamzat üçin beýik” diýip beýik ädimini häsiýetlendirdi. Şeýle-de bolsa, ABŞ Aýa adam iberen ýeke-täk ýurtdur.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle