TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
Business

2023-nji ýylyň 4 — 6-njy aprelinde Ýurdumyzyň Söwda toplumynyň Sergisi geçirilýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

4-nji aprelde sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

5-nji aprelde sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

6-njy aprelde sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.

Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-89-33, 39-88-84/83/82.

Ýene-de okaň

US and AT&T discuss conditions for approval of Time Warner deal

vepa

As ‘Unicorns’ Emerge, Utah Makes a Case for Tech Entrepreneurs

vepa

Travel Agents? No. Travel ‘Designers’ Create Strategies, Not Trips.

vepa

Teswirle