TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2022

Türkmenistanda 14-nji fewralda saýlaw möwsümine badalga berilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidentiniň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen nobatdan daşary mejlisinde beren tabşyryklaryna laýyklykda, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi....

COVID-19: köp ýurt çäklendirmeleri ýatyrýar

Ata Watan Eserleri
Köpçülikleýin sanjymyň artmagy bilen dünýäniň köp ýurdunda COVID-19 ýokanjyna garşy çäklendirmeleri ýatyrýar, käbir ýurtda bu çäklendirmeler gowşadylýar. Ýewropa ýurtlarynyň köpüsinde sanjymlaryň ýokary depgini we “Omikron”...

Norwegiýa ähli çäklendirmeleri ýatyrdy

Ata Watan Eserleri
Norwegiýanyň Premýer-ministri Jonas Gahr Stoere koronawirus ýokanjynyň mundan beýläk uly howp döretmeýändigini belläp, wirus üçin girizilen çäklendirmeleriň ýatyrylandygyny mälim etdi. Metbugat ýygnagyny gurnan Norwegiýanyň hökümetiniň...

Ysmanagyň golland we wiktoriýa sorty

Ata Watan Eserleri
Golland sorty. Niderlandlaryň ekerançylyk ylmy-barlag institutynda döredildi. Ýapraklary ýasy süýri, uzynlygy 8-12 sm, ini 7-10 sm, ýaprak çybygynyň uzynlygy 4,5-6,5 sm. Ysmanagyň bu sorty aralyk...

Belarus: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdebi 2022

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022” maglumatnamasyna laýyklykda 2022-nji ýylda sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny...

Attestat bilen : Sanawdaky Medipol Uniwersiteti Size garaşýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna Türkiýeden giren Medipol uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar. Ýadyňyzda bolsa ýakynda Türkiýäniň abraýly ýokary mekdepleriniň...

Internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikleri dörediler

Baş Redaktor
Türkmenistanda  internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikleri dörediler. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda bellenilýär. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly,...

Ilçihanalar we konsullyk edaralary Sosial torlarda resmi akkauntlar açdy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky Ilçihanalary, konsullyk edaralary we halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalary sosial torlarda resmi akkauntlar açdy.  Bellemeli zat, Türkmenistanyň diplomatik gulluklarynyň web saýtlary hem...

Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasarynyň Türkmenistana sapary

Ata Watan Eserleri
Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Birinji orunbasary Roman Sklýar bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň...