Daily Archives: 2022-01-09

Delawer: TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişiler

Owganystanyň dag-magdan senagaty we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawer Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisi taslamasynyň şu ýylyň ikinji ýarymynda durmuşa geçirilip başlanjakdygyny...

Türkmenistan bilen Eýran sebit söwdasyny ösdürýär

Eýran Yslam Respublikasynda gulluk iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid...

Eýranyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Saýed Ebrahim Raisi Tähranda saparda bolýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary...

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Eýrana sapary

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, şu ýylyň 8-9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça iş duşuşyklaryny geçirmek üçin Hökümet wekiliýeti...

Türkiýede talyp haky bilen bilim : 2022

Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplara talyp haky mümkinçiligi döredilýär. Bu talyp haklaryndan Türkmenistanly ýaşlar hem peýdalanyp biler! Türkiýe, dünýäniň...