TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 6, 2022

Türkmenistanyň Prezidenti Pekin Olimpiýa oýunlaryna resmi çakylyk aldy

Şu gün, 6-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň...

Angliýa syýahatdan öňki “Covid-19” synag talaplaryny ýatyrýar

Iňlis premýer-ministri Boris Jonson ýurda syýahat etmezden ozal “Covid-19” synagyndan geçmek borjunyň ýatyryljakdygyny aýtdy. Jonson jemgyýetçilik palatasynda eden çykyşynda jemgyýetçilik ulaglarynda we jaýlarda örtük ​​geýmek,...

ХО «Цеппелин Туркменистан JV» открывает вакансию

ХО «Цеппелин Туркменистан JV» открывает вакансию на позицию: Представитель по продаже запасных частей и сервиса (PSSR) Требования: Мужчина, возраст до 35 лет, прописка: все велаяты....

Hytaýyň emeli gününden täze rekord: 70 million derejede 17 minutlap işledi

Ata Watan Eserleri
Hytaýyň Hefei şäherinde “emeli gün” diýlip atlandyrylýan ýadro birleşmesi reaktory, 70 million gradus Selsiýada 17 minutdan gowrak işläninden soň dünýä rekordyny täzeledi. Hünärmenler bu ýagdaýyň...

Türkiyä 2021-nji ýylda 29 million syýahatçy geldi

Ata Watan Eserleri
Türki halklaryň medeniýeti we sungaty boýunça halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ tarapyndan 2022-nji ýylda Türkiýäniñ “Bursa şäheri türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýip yglan edilmegi mynasybetli, 2021-nji ýylyñ 29-njy dekabrynda Bursanyñ Merinos...

Türkmenistandan Gazagystandaky wakalar barada maglumat

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky günlerde Gazagystan Respublikasynda bolýan wakalara barada maglumat ýaýratdy. Daşary işler ministrliginiň resmi saýtyndaky maglumata görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky...

Dünýä belli tennisçi sanjym almandygy üçin ýaryşa goýberilmedi

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýäniň iň gowy tennisçi türgenleriniň sanawynda birinji orunda durýan serbiýaly Nowak Jokowiçi “Awstraliýa Açyk” tennis ýaryşyna almadylar. Ol bu ýaryşa gatnaşmak üçin Melbrun...

“Gazprom” Türkiýe bilen 4 ýyllyk şertnama baglanyşdy

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň “Gazprom eksport” kompaniýasy bilen Türkiýäniň “Botaş” nebitgaz kompaniýasy “Türk akymy” gaz geçirijisi arkaly ýyllyk 5,75 milliard kubmetr tebigy gaz ibermek şerti bilen 4 ýyllyk...

Türkmen gazy Azerbaýjana iberilip başlandy

Ata Watan Eserleri
Türkmen tebigy gazynyň Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana iberilip başlandy. Şeýlelikde, Azerbaýjan Eýran hem-de Türkmenistan bilen gazanylan üçtaraplaýyn tebigy gaz alyş-çalşygy şertnamasy esasynda türkmen tebigy gazyny...

CIES dünýäniň iň gymmat ýaş futbolçysyny kesgitledi

Halkara sport işleri merkezi (CIES) futbolçylaryň häzirki bahalarynyň sanawyny täzeledi. Sanawyň iň ýokarky basgançagyna 166 million ýewrolyk baha bilen «Real Madridiň» braziliýaly ýyldyzy Winsius Junior...