TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 5, 2022

Owganystan Yslam Emirliginden Türkmenistana minnetdarlyk haty

Ata Watan Eserleri
Owganystan Yslam Emirliginiň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Molla Mohammed Hasan Ahunddan hormatly Prezidentimiziň adyna hat gelip gowuşdy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Bu hatda...

2021-nji ýylda Türkmenistandan Hytaýa 34 milliard kubmetr tebigy gaz iberildi

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatyna amala aşyran iş saparynyň jemlerine bagyşlap iş maslahatyny geçirdi. Oňa nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow,...

“Malaý” käni: 36 ýyldan bäri tebigy gaz çykarylýar

Şu gün hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatyna amala aşyran iş saparynyň jemlerine bagyşlap iş maslahatyny geçirdi. Oňa nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow,...

“S7”: Türkmenabat-Moskwa uçar gatnawy barada

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň  “S7” awiakompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça nobatdaky ýörite uçar gatnawynyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram”...

Türkmenistanda aw möwsümi barada…

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi dünýäde ýiti sowuklama keselleriniň, şol sanda guş dümewiniň ýaýramagy bilen baglylykda emele gelen ýagdaýy nazara alyp, şeýle...

“CES 2022”-de hödürlenen tehniki önümler

Köp tehnologiýa kompaniýalary düýn ABŞ-da başlanan “CES 2022” ýarmarkasynda önümlerini mahabatlandyrýarlar. Şu wagta çenli ulanyjylara täze telefonlardan sürüjisiz traktorlara çenli köp önüm hödürlendi. Dünýäde öňdebaryjy...

Owganystanyň iň garry ýaşaýjysy aradan çykdy

Owganystanyň Samangan welaýatynda 144 ýaşynda ýurduň iň garry ýaşaýjysy aradan çykdy. Bu barada “Interfaks” habarlar gullugy Owganystanyň milli telewideniýasyna salgylanyp habar berýär. Mawlawi Muhammad Amin...

“Jeýms Webb” kosmos teleskopynyň Gün galkany doly açyldy

Ata Watan Eserleri
“NASA” kompaniýasy tarapyndan kosmosdaky ýaşaýşy kesgitlemek üçin uçurylan 10 milliard dollarlyk “Jeýms Webb” teleskopynyň Gün galkanlary doly açyldy. ABŞ awiasiýa we kosmos gullugy, “Jeýms Webb”...

Ajun Ylyjaly täze toparynda ilkinji transferi amala aşyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň «Spor Toto 1-nji ligasynyň» wekili «Bursasporuň» ýakynda düzümden aýrylan kapitany Emirhan Aýdogan topar bilen hoşlaşjakdygyny aýtdy. 24 ýaşly futbolçynyň täze topary hökmünde ýakynda türkiýeli...

Bir döwrüň soňy: “BlackBerry” 22 ýyldan soň enjamlaryna goldawy kesýär

2000-nji ýyllaryň başynda satuwa çykarylan smartfon modelleri bilen dünýäde uly meşhurlyk gazanan Kanadanyň “BlackBerry” kompaniýasy şu günki güne çenli operasiýa ulgamyna berýän goldawyny bes edendigini...