2022-nji ýylyň şygary – “Halkyň Arkadagly zamanasy”

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Täze ýylyň öňüsyrasyndaky bilelikdäki mejlisiň barşynda 2022-nji ýylyň şygary yglan edildi we tassyklandy. Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde eden çykyşynda her ýyl bir şygary yglan edýändiklerini … Continue reading 2022-nji ýylyň şygary – “Halkyň Arkadagly zamanasy”