2022-nji ýylda zähmet haklary 10 göterim köpeldiler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakyndaky Permana gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bu baradaky möhüm resminama gol çekdi. Bu resminama laýyklykda, 2022-nji … Continue reading 2022-nji ýylda zähmet haklary 10 göterim köpeldiler