Daily Archives: 2021-11-25

“Ford” täze nesil “Ranger” modelini hödürleýär

“Ford” awtoulag kompaniýasy köpden bäri garaşylýan “Ranger” modeliniň täzelenen görnüşini hödürledi. Has giň göwrümli modeliň tigir bazasy 50 millimetr giňeldildi. Dwigatel opsiýalarynda 3.0 litrlik...

Ispan alymlary pomidor gabygyndan plastmassa ýasamakçy

Ispaniýanyň Malaga şäheriniň alymlary pomidoryň gabygyndan zyýansyz plastmassany ýasamagyň üstünde iş alyp bardylar. Bu barada "The Mayor" neşiri habar berýär. Ekologiýa taýdan arassa material pomidor...

Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy ministrler duşuşygy geçiriler

Şu ýylyň 30-njy noýabrynda Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde "Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy" hyzmatdaşlyk forumynyň daşary işler ministrleriniň 14-nji mejlisi geçiriler. Bu barada Täjigistanyň Daşary işler...

Maýa Annameredowa – “Vip Maya” öýmeleri nepislikden we reňk öwüşginlerinden dörän sungat!

Sungat ynsan ruhuny galkyndyrýan çeper güýçdir. Türkmen halkynyň milliligi öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Taryhdan häzirki güne çenli türkmen öz milliligi bilen dünýäni haýrana goýup...

Germaniýada Merkel döwri tamamlandy

Germaniýada Sosial-demokratik partiýasynyň, Erkin demokratik partiýasynyň we Ýaşyllar partiýasynyň arasynda koalisiýa gepleşikleri tamamlandy. Üç partiýa koalisiýa teswirnamasyny yglan etdi we Germaniýada kansler Angele Merkel...

Tebigy gaz gysga, orta we uzak möhletleýin şertnamalar esasynda ýerlener

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe toplumlaryna degişli meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlary, ugurdaş...

Ýaş nesli ylma gönükdirmegiň döwrebap taglymatlary

Döwrebap ösüşiň depgininde ylmyň iň soňky gazananlaryny, ylmy täzelikleri kämil ulanmak, ýaşlaryň başarnyklaryny görkezip öz goşandyny goşmak, ylmy-barlaglary, gözlegleri alyp barmak ukyplaryny ösdürmek häzirki...

Çempionlar Ligasy: “Siti”, “PSŽ”, “Real”, “Inter” we “Sporting” 1/8 finalda

UEFA Çempionlar ligasynyň 5-nji hepdesinde "A", "B", "C" we "D" toparçalarynda duşuşyklar tamamlandy. Şonuň netijesinde, "Mançester Siti", "PSŽ", "Real", "Inter" we "Sporting" 1/8 finala...