Daily Archives: 2021-11-12

Türkmenabatdan Moskwa 26-njy ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawyny amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Habarda bellenilip...

Türki geňeşde gol çekilen resminamalar

Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäheriniň Demokratiýa we azatlyk adasynda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki Geňeş) VIII sammiti geçirildi. Mälim bolşy ýaly, bu sammite hormatly Prezidentimiz...

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Türkiýäniň Stambul şäherinde geçirilen Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki Geňeş) VIII sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň...

13-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistanyň Prezidenti Türki geňeşiň sammitine gatnaşdy

Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäheriniň Demokratiýa we erkinlik adasynda  Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň VIII sammiti geçirildi. Oňa Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, Azerbaýjan Respublikasynyň...

Türkmenistan 10 aýda Gruziýa 54,9 müň tonna awiasion ýangyç eksport etdi

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Gruziýa awiasion ýangyjynyň 54,9 müň tonnasyny eksport etdi diýip, Gruziýanyň Nebit önümlerini import edijileriniň birleşmesi habar berýär. Şu ýylyň...

Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleriniň duşuşygy

Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilýän Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň VIII sammitiniň çäklerinde ikiçäk duşuşyklar geçirilýär. bu sammite gatnaşýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýe...

Türkmenistan 9 aýda Özbegistana 127 mln litr awtomobil benzinini eksport etdi

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Özbegistana 126,8 million litr benzin eksport etdi. Bu barada Özbegistanyň Döwlet statistika komiteti habar berdi. Umuman, şu ýylyň ilkinji...

Gazagystan GDA başlyklyk eder

Gazagystan Respublikasy 2022-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) başlyklyk eder. Şu gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň düzümine girýän döwletleriň hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. GDA-nyň çäginde...

Ilon Mask iş söhbetdeşliklerinde haýsy sowaly berýär?

Dünýäniň iň baý adamy Ilon Maskyň iş söhbetdeşliginde dalaşgärlere beren sowaly ýüze çykdy.“Tesla” paýnamalarynyň köpelmegi bilen, dünýäniň iň baý adamy Ilon Maskyň iş dünýäsinde...