Daily Archives: 2021-11-07

Täze “Okuwçy” nyrhnamasy ýola goýuldy

“Awtomobil ulag hyzmaty” AGPJ tarapyndan taksi hyzmatynyň täze “Okuwçy” nyrhnamasy ýola goýuldy. Bu nyrhnama boýunça hyzmatyň tölegi yglan edildi. Täze "Okuwçy" nyrhnamasy Türkmenawtoulaglary" Agentliginiň...

«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris. Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň Baş...

Berdi Çowdurbaýew – “Durmuşymdaky gymmatlyklar, sabrymyň miwesidir”

Aýdym-saz ynsanyň kalbynda o:t, zenanlaryň gözlerinde ýaş döretmeli.                                                                                                             Bethowen   Aýdym – sazlar duýgularymyzyň iň açyk dilidir. Köplenç saňa, diňe aýdym – sazlar düşüner. Çünki, bu...