Daily Archives: 2021-10-24

96 ýyldan soňra ýene-de 5:0-lyk ýeňiş

Angliýanyň Premýer-ligasynda “Liwerpul” topary myhmançylykda “Mançester Ýunaýted” toparyny 5:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda köp sanly garaşylmadyk netijeler gazanyldy. Taryha giren duşuşykda Nabi Keita 5-nji minutda gol...

“El Klasiko”: “Real Madrid” ýeňiş gazandy

“Real Madrid” topary Ispaniýanyň "La Liga" milli çempionatynyň 10-njy tapgyrynda “El Klasikoda” "Barselona" toparyny 2-1 hasabynda ýeňdi. “Kamp Nou” stadionyndaky duşuşygy 86 müň 422 janköýer...

Gazagystanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň çakylygy boýunça Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdumyza döwlet sapary bilen geldi. Iki ýurduň Prezidentleri Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardylar. Ol ýerde...

Gazagystanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna baryp gördi

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine döwlet sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baryp gördi. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň...

Gazagystanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew döwlet sapary bilen Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine geldi. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat sejtertary Berik Ualiniň "Facebook" jemgyýetçilik torundaky...

Bekhem dünýä çempionatynyň ýüzi bolar

Angliýanyň milli ýygyndysynyň, "Mançester Ýunaýted" we "Real Madrid" toparlarynyň ýarymgoragçysy bolan meşhur futbolçy Dewid Bekhem 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň ýüzi...

“Bellator 269”: Ýemelýanenko ýeňiş gazandy

Russiýaly türgen Fedor Ýemelýanenko "Bellator 269" ýaryşynyň çäklerinde amerikaly garşydaşy Timoti Jonsony ýeňmegi başardy. Rus türgen amerikaly garşydaşyny birinji döwüň 1 mintu 46 sekundynda ýere...

Özbegistanda prezident saýlawlary geçirilýär

Özbegistan Respublikasynda prezident saýlawlary geçirilýär. Ýurduň häzirki Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen bir hatarda 5 dalaşgär ýurduň iň ýokary döwlet wezipesine dalaş edýär. Ir säherden Özbegistanyň...

Olimpiýa oýunlary hakynda täsirli faktlar

Olimpiýa oýunlarynyň taryhy 2800 ýyl töweregi bolup, Gadymy Gresiýada oňa gatnaşmak örän abraýly hasaplanylypdyr. Miladydan öňki 776-njy ýyldan başlap b.e.öň 393-nji ýyla çenli...

Üzüm dänesiniň peýdalary

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de...