Daily Archives: 2021-10-07

Türkmenistan-Russiýa: haryt dolanyşygy 1 mlrd dollardan geçdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Söhbetdeşligiň barşynda iki...

Türkmenistan Hazar sammitini ýüzbe-ýüz geçirmegi zerur hasaplaýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Söhbetdeşligiň başynda Türkmenistanyň...

Aşgabatda lukman alymlarynyň halkara forumy geçiriler

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň Direktory doktor Hans Klýuge bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçen...

Türkmenistan bilen Russiýa ykdysady hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekdiler

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň bilelikde başlyklyk edijileriniň – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Aşgabada iş sapary bilen gelen Russiýa...

Daniel Kreýg Golliwudyň ýyldyzlar seýilgähinde

Iňlis aktýory Daniel Kreýg, Golliwudyň meşhur gezelenç edilýän seýilgähinde şahsylaşdyrylan ýyldyzy aldy. Aktýoryň gülgüne ýyldyzy, 7007 belgide Golliwud bulwarynda, 1973-nji ýyldan 1985-nji ýyla çenli...

Şokoladdan ekologiýa taýdan arassa ekologik tigir diskalary

Ýaponlar ekologiýa taýdan arassa ekologiýa tigir diskalaryny oýlap tapdylar. Olar muny şokoladdan ýasaýarlar. Birnäçe kompaniýalar bilen hyzmatdaşlykda şokoladdan kiçi ýaryş tigirleriň diskalaryny ýasamaga mümkinçilik berýän...

Rekord! Italiýada 12 sagatdan köp dyngysyz ýagyş ýagdy

Italiýa 12 sagatdan artyk ýagan ýagyş boýunça Ýewropada täze rekord goýdy. Bu barada "The Watchers" neşiri habar berdi. Mälim bolşy ýaly, Liguriýada 12 sagadyň içinde...

«PSŽ» Mbappe üçin täze şertnama hödürlär

Lionel Messini hataryna goşup, has uly meşhurlyga eýe bolan Fransiýanyň  “PSŽ” futbol toparynyň ýolbaşçylygy hüjümçi Kilian Mbappa bäş ýyllyk we ýyllyk aýlygy 36 million...

Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň ýeňijisi belli boldy

Lukmançylyk, fizika, we himiýa ugrundan soňra edebiýat ugry boýunça hem Nobel baýragynyň ýeňijisi belli boldy. 2021-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel baýragyna asly afrikaly iňlis ýazyjysy...

“Google” Afrikanyň internetine maýa goýýar

“Google” kompaniýasy Afrikada has çalt we elýeterli interneti üpjün etmek hem-de Afrikadaky telekeçiligi goldamak üçin 5 ýylyň dowamynda 1 milliard dollar maýa goýmagy meýilleşdirýändigini...