Daily Archives: 2021-09-06

7-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmen önümleri Özbegistanyň bazaryna çykar

Türkmenistanda ilkinji bolup ýeňil awtoulaglary üçin tormoz kolodkalaryny öndüriji - “Ajap Önum” hojalyk jemgyýeti önümleriniň Özbegistana eksport edilmegi barada gepleşik geçirýär. Bu barada Türkmenistanyň...

Resmi! Tokiodaky Paralimpiýa oýunlary tamamlandy

Halkara paralimpiýa komitetiniň prezidenti Endrýu Parsons Tokioda XVI  tomusky Paralimpiýa oýunlaryny ýapyk diýip yglan etdi. Ýaryşyň dowamynda dört müňden gowrak sportçy 539 medallar toplamy üçin...

“Men Jorjina”: Ronaldo täze filmde surata düşdi

"Mançester Ýunaýtediň" hüjümçisi Kristiano Ronaldo aýaly Jorjina Rodrigesiň durmuşy baradaky filmde keşp ýerine ýetirdi. AS neşiriniň habar berişine görä, ýakyn aýlarda «Netflix» Ronaldonyň öz keşbi...

Neýmar PSŽ-ä, aslynda, näçeräk baha bilen geldikä?

Ispaniýanyň "El Mundo" neşri Neýmaryň PSŽ bilen baglaşan şertnamasynyň teswirlerini paýlaşdy. Gazet: "Neýmaryň PSŽ bilen futbolyň ykdysady deňagramlylygyny bozýan şertnama" baglaşandygyny ýazýar. PSŽ Neýmar üçin...

Täjigistanda özbek awtoulaglary satylyp başlandy

"UzAuto Motors" kompaniýasy Täjigistanda "Chevrolet"-iň dört sany modelini satyp başlady. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berdi. Özbek öndürijileri tarapyndan goňşy ýurtdaky müşderilere "Spark", "Cobalt",...

Yragyň nebitgaz pudagyna 27 milliard dollar maýa goýlar

Fransiýanyň “TotalEnergies” nebitgaz kompaniýasy bilen Yragyň hökümetiniň arasynda ýurtda nebitgaz ýataklaryny özleşdirmäge gönükdirilen maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek barada 27 milliard dollarlyk şertnama baglaşdy. Bu...

Hindi medeniýeti we däp-dessurlary barada

1.Salamlaşmak – Namaste         “Namaste” iň meşhur hindi däp-dessurlaryndan biridir we ol indi diňe hindi çäkleri bilen çäklenmeýär. Emma munuň manysy näme? “Namaste” ýa-da “Namaskar”...

Wagtyň gymmaty

Bankda  bir hasabyňyz bar  diýeliň we  bu hasabyňyza her gün irden 86.400 $ pul  geçýär.Ýöne bu puluň ählisini agşama çenli harçlamalysyňyz, ertesi güne geçirilenok.Siz...

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul boýunça ýörite uçar gatnawy

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  maglumata görä, bu kompaniýa, 2021-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul...