Daily Archives: 2021-08-05

Üçtaraplaýyn sammit yza süýşürildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip...

Merkezi Aziýanyň Prezidentleri Türkmenistana geldi

 Merkezi Aziýanyň – Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow we Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana geldiler. Bilşimiz ýaly, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon 3-nji...

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi wezipesine girişdi

Eýran Yslam Respublikasynyň täze saýlanan Prezidenti Ebrahim Raisi resmi taýdan wezipesine girişdi. Şu gün Eýranyň milli parlamentiniň binasynda täze saýlanan Prezident Ebrahim Raisiniň wezipesine...

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenbaşy deňiz portuny aýlanyp gördi

Türkmenistanda döwlet saparynda bolýan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti bilen Aşgabat şäherinden Türkmenbaşy şäherine geldi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynda bellenilip geçilişi ýaly,...

Awaza: Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy

Hazar deňziniň kenaryndaky "Awaza" milli syýahatçylyk zolagy Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyny geçirmäge taýýar edildi. 3-nji gezek geçirilýän bu duşuşyga Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow,...

Hytaý koronawirusy ýok edýän çyra döretdi

Hytaýly alymlar koronawirusy ýok edip bilýän ultramelewşe çyrany döretdiler. Bu barada Hytaýyň "Science and Technology Daily" neşiri habar berýär. Täze çyra zatlary dezinfeksiýa etmek...

Hytaýly kompaniýalary lukmançylyk örtüginden uly girdeji gazandy

Koronawirus ýokanjynyň dowam edýän döwründe Hytaýyň kompaniýalary pandemiýanyň birinji ýylynda lukmançylyk agyz-burun örtügi hem-de beýleki şahsy gorag serişdeleriniň eskportundan takmynan 90 milliard dollar girdeji...

Tokio-2020: Russiýa 15-nji altyn medalyny gazandy

Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda Russiýanyň milli ýygyndysy 15-nji altyn medalyny gazandy. Bu medaly rus boksçy Albert Batyrgaziýew eýeledi. Ol 57 kilogram agramda çykyş edip, Russiýa...

Tokio-2020: üç dünýä rekordy bilen Olimpiýa oýunlarynda ýeňiji boldy

Gruziýaly agyr atletikaçy Talahadze üç dünýä rekordy bilen Olimpiýa oýunlarynda ýeňiji boldy. Gruziýanyň agyr atletika sporty boýunça türgeni Laşa Talahadze Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda...

ABŞ: syýahatçylar sanjym etdirmeli bolarlar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň ýolbaşçylygyndaky ýurduň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan täze görnüşli koronawirus (Covid-19) ýokanjyna garşy sanjym etdirmegi talap etmäge taýýarlanýar. Bu barada "Associated...