Daily Archives: 2021-07-23

Russiýanyň futbol ýygyndysynyň tälimçisi belli boldy

Russiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi wezipesine Waleriý Karpin bellendi. Bu barada Russiýanyň futbol geňeşiniň metbugat gullugy habar berýär. "Rostow" toparyna hem tälim berýän...

Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy geçirildi

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Ýapon Imperatory Naruhito Tokiodaky Milli stadionda geçirilen açylyş dabarasynda XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryny...

Türkmenistandan Hytaýa gynanç

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Henan welaýatynda bolup geçen suw joşgunlary netijesinde, köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeler...

Türkmenistan Tokio Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýar

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäheriniň 68 müň orunlyk Olimpiýa stadionynda XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy gurnaldy. Oňa Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito, Halkara Olimpiýa komitetiniň...

Yslam Ösüş bankyna täze ýolbaşçy bellenildi

Muhammet Süleýman al-Jassir Yslam Ösüş bankynyň (YÖB) prezidenti wezipesine saýlanyldy. Bu wezipä Saud Arabystany tarapyndan hödürlenen dalaşgär 20-nji iýulda bäş ýyllyk möhlet bilen wezipesine...

Tokio Olimpiýa oýunlary: umumy maglumatlar we täze üstünlikler

Dünýäniň iň abraýly sport ýaryşy bolan XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan başlaýar. “Discover Tomorrow” şygary bilen geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy Ýaponiýanyň...

Russiýanyň futbol çempionaty badalga alýar

Şu gün Russiýanyň futbol boýunça milli çempionaty badalga alýar. Täze 2021/22-nji möwsüm «Rostow» bilen «Dinamo» toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen başlaýar. Şenbe güni bolsa futbol janköýerlerine...

Ispaniýa “Ýewropanyň Golliwudyna” öwrüler

Ispaniýanyň Premýer-ministri Pedro Sançes öz ýurduny “Ýewropanyň Golliwudyna” öwürmegi maksat edinýändigini belledi. Ol bu barada ABŞ-nyň Los-Anželes şäherine amala aşyran syýahatynda belläp geçdi. Ýurduň Ministrler Kabinetiniň ýolbaşçysy bu saparynyň çäklerinde...

Bäsleşik: grafik dizaýny boýunça

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tender bäsleşigini yglan etdi. Bu barada ÝUNISEF-iň jemgyýetçilik torunda mälim edildi. Şol bildirişe görä, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy...

Polşada köp çagalylara pul berler

Polşada hökümet ilatyň azalmagynyň öňüni almak maksady bilen, ikinji çagadan başlap, her bir çaganyň dünýä inmegi üçin 12000 zlot (takmynan 3100 dollar) tölemegi maksat...