Daily Archives: 2021-07-19

Gurban baýramyny maşgala agzalary bilen bellemek maslahat berilýär

Ýurdumyzyň raýatlaryna Gurban baýramyny öz maşgala agzalary bilen bellemek maslahat berilýär. Bu barada ýurdumyzyň teleýaýlymlarynda wideoşekilli görnüşler görkezildi. Şol wideoşekillerde şeýle bellenilip geçilipdir. Eziz watandaşlar,...

Ärdogan milli Liderimizi Gurban baýramy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimize mukaddes Gurban baýramy mynasybetli daşary döwletleriň Baştutanlaryndan gutlag hatlary gelýär. Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Täjigistan...

SSKA toparyna täze tälimçi bellendi

Alekseý Berezuskiý Russiýanyň SSKA toparynyň baş tälimçisi wezipesine tassyklandy. Bu barada toparyň resmi saýty habar berýär. - Şu gün Alekseý Wladimirowiç ilkinji gezek topary bilen...

Sowgatlar Size garaşýar: “Atavatan Krossword”

Türkmen we Iňlis dillerinde gepleýän, ilkinji sesli "Akylly sözlük-Makul Sözlük" Applikasiýasynyň hemaýatkärliginde geçirilýän "Sowgatly Atavatan Krossword" bäsleşigi 21.07.2021 senesinde sagat 17:00-da başlanýar. Bäsleşige gatnaşmak...

«Instagram» we «Facebook»  töleg tölär

«Facebook» kompaniýasynyň baş direktory Mark Sukerberg 2022-nji ýyla çenli «Facebook» we «Instagram» kontentleriniň awtorlaryna  gysga wideorolikleri üçin 1 milliard dollar tölemegi meýilleşdirýändigini mälim etdi....

Koronawirus bir aýa çenli «ýaşaýar»

Amerikaly alymlar koronawirus bölejikleriniň hassa wirusdan gutulandan soň bir aýa çenli onuň öýünde bolup biljekdigini aýdýarlar. Ostindäki Tehas uniwersitetiniň gözlegçileri iki aý mundan ozal koronawirus...

Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler. Häzirki...

“Vivo V21e” 5G tanyşdyryldy

Şu ýylyň aprel aýynda Vivo şereketi "Vivo V21", "Vivo V21 5G" we "V21e 5G" atly 3 sany smartfony tanyşdyrypdy. Tanyşdyrylan bu smartfonlardan "Vivo V21"...

Ine, “Xiaominiň” täze telefony: Mi Mix 4

Hytaýly telefon öndüriji şereket "Xiaomi" geçen aýlarda ilkinji eplenip bilinýän telefonyny tanyşdyrypdy. "Mi Mix Fold" diýlip atlandyrylan bu modelden soň ulanyjylar "Xiaomi Mi Mix...

“Samsung Galaxy Z Fold 3” garaşylandan has arzan bolar

Günorta koreýaly telefon şereketi "Samsung Galaxy Z Fold 3" smartfonynyň-da içinde boldugy täze nesil eplenip bilinýän telefonlaryň üstünde işleýär. Çykan habarlara görä, täze telefon...