Daily Archives: 2021-07-04

4-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jeýhun Baýramow bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar özara hereketleriň häzirki meselelerini,...

Ýewro-2020: Ýarym final duşuşyklary

Futbol boýunça çempionaty gyzykly duşuşyklary, garaşylmadyk netijeleri, 11 metrlik jerime urgylary hem-de futbolçylaryň öz derwezelerine geçiren gollary bilen ýatda galdy. Çempionatda çärýek final duşuşyklary tamamlanyp,...

Ýewro-2020: Angliýa üçin şowly ýaryş

Futbl boýunça Ýewropa çempionatynda 1/4 final tapgyrynyň duşuşyklary tamamlandy. Şonuň netijesinde, Angliýanyň hem-de Daniýanyň milli ýygynydylary 1/2 final tapgyryna çykmagy başardy. DANIÝA ÇEHIÝANY 2:1 HASABYNDA...