Daily Archives: 2021-07-02

Ýewro-2020: Ispaniýa ilkinji ýarym finalçy

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda çärýek finalyň ilkinji duşuşygy geçirildi. Onda Ispaniýanyň hem-de Şweýsariýanyň ýygyndylary duşuşdy. Duşuşygyň esasy hem-de goşmaça 30 minuty 1:1 deňme-deň tamamlandy. Duşuşygyň...

Türkmen we türk daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirdi. Taraplar Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Rejep Taýyp Ärdoganyň...

Türkmenistanyň wekiliýeti «Ýewropa bileleşigi – Merkezi Aziýa» ýokary derejeli dialogyň duşuşygyna gatnaşdy

Daşkentde Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde syýasat hem-de howpsuzlyk meseleleri boýunça «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» ýokary derejeli Dialogyň nobatdaky tapgyry geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýeti...

Bezosdan öňürtilär

Beýik Britaniýaly milliarder, «Virgin Galactic» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Riçard Brenson ýene sanlyja günden, ýagny 11-nji iýulda älem giňişligine çykjakdygyny habar berdi. Şeýlelikde, ol bu işi...

2-nji iýul ― Sport žurnalistleriniň halkara güni

1995-nji ýyldan bäri her ýylyň 2-nji iýulynda Sport žurnalistleriniň halkara güni bellenilýär. Pursatdan peýdalanyp, «Atavatan-Türkmenistan» halkara žurnalynyň resmi saýty kärdeşlerimizi bu şanly sene bilen...

100 müň dollarlyk syr

Mundan ýarym asyr ozal bir adam diş pastasyny öndürýän «Kolgeýt» kompaniýasyna gelip, girdejini 40 göterim ösdürmegiň syryny bilýändigini aýdypdyr. Ýöne ol bu syr üçin kompaniýadan...

Günden goranmak möhümdir!

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. Şonuň üçin hem lukmanlar jöwzaly tomusda şu aşakdaky kadalary hökman berjaý etmegi...

Ronaldonyň “Instagramdaky” gazanjy

Dünýä belli futbolçy portugaliýaly Kristiano Ronaldo diňe bir futbol äleminde däl, eýsem jemgyýetçilik torlarynda hem gowy girdeji gazanýar. Onuň "Instagram" jemgyýetçilik torundaky abunaçylarynyň sany...

Dünýäniň iň garry kosmos syýahatçysy

Mälim bolşy ýaly, şu iýul aýynda dünýäniň iň baý adamy Jeff Bezos kosmos syýahatçylygyny amala aşyrar. Oňa bu syýahatçylykda ýoldaş boljak tapyldy. Ol hem...

29 ýyllyk rekordy täzelendi

Norwegiýaly ýeňil atletikaçy Karsten Warholm 29 ýyllyk rekordy täzeledi. Ol 400 metr aralygy päsgelçilikler bilen bökmekde dünýä rekordyny goýdy. Norwegiýaly türgen bu aralygy 46,70...