Daily Archives: 2021-06-17

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri yglan edildi

«Quacquarelli Symonds» tarapyndan her ýyl taýýarlanylýan sanawyň 2022-nji ýyl üçin täzelenen sanawy yglan edildi. Onda jemi 1,3 müň uniwersitete baha berilýär. Ynha, ilkinji 10-luk: 1. Massachusets tehnologiýa...

“Türkmenpoçta”: uçar we otly biletleri satylyp başlandy

Ýurdumyzyň içerki uçar we demirýol gatnawlarynyň biletlerini "Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň Aşgabatdaky bölümlerinden satyn almaga mümkinçilik döredildi. Bu barada "orient.tm" internet neşirinde bellenilip geçildi. Awiapetekleri...

Gazak waksinasy üçin ýörite kärhana gurulýar

Öňümizdäki güýze çenli Jambil welaýatynda «QazVac» waksinasyny işläp taýýarlaýan kärhana işe giriziler. Bu barada Gazagystanyň saglygy goraýyş ministri Alekseý Soý mälim etdi. «Gazagystanda öndüriljek waksina,...

Olimpiýa oýunlarynda düzgünleri bozanlar ýurtdan çykarylyp bilner

Halkara Olimpiýa komiteti we Halkara Paralimpiýa komiteti sanitariýa kadalaryna berk gözegçiligi alyp barmak üçin türgenlere we olaryň ýanyndaky adamlara bu kadalaryň bozulan ýagdaýynda Olimpiýa...

Uky diýilýän täsinlik

Biz ukynyň nämedigini bilýäris, emma ukynyň nämä sebäp bolýandygyny anyk bilemizok. Uky – bu dynç ýagdaýy, ýagny huşsyz dynçdyr. Haçan-da biz uklanymyzda, biziň bedenimiz gündelik...

Fransiýa çäklendirmeleri gowşadýar

Şu ýylyň 21-nji iýunyndan başlap, Fransiýada koronawirus ýokanjy sebäpli girizilen käbir çäklendirmeler kem-kemden gowşadylyp başlanar. Köçelerde agyz-burun örtügini dakynmak zerurlygy ýatyrylar. Köçä çykmak gadaganlygy ýurduň...

S.Berdimuhamedow ÝB-niň ýörite wekilini kabul etdi

Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Piter Burian Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedow tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň...

ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekiliniň Türkmenistana sapary

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň iş sapary bilen Aşgabada gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili...

Merkezi Aziýa-Ýaponiýa gatnaşyklary berkidilýär

“Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” Dialogynyň çäklerinde resmi wekilleriň wideoaragatnaşyk arkaly 14-nji mejlisi geçirildi. Bu çärede Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Türkmenistana wekilçilik...

Ýewro-2020: 17-nji iýunyň duşuşyklary

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda şu gün "B" we "Ç" toparlarynda nobatdaky duşuşyklar geçiriler. "B" TOPARYNDA SAGAT 21:00 - DANIÝA - BELGIÝA  (Kopengagen şäheri) Ilkinji duşuygynda ýeňiş gazanan...