Günlük Arşiv: 2021-06-02

Ançelotta «Realyň» ozalky futbolçysy ýardam berer  

Ispaniýanyň «Real» futbol toparyna täze möwsümde italiýaly meşhur tälimçi Karlo Ançelottiniň tälim berjekdigini habar beripdik. Dünýä metbugatynda berilýän habarlarda Ançelottiniň kömekçileri barada hem maglumat...

Ertir – köpçülikleýin welosiped ýörişi geçiriler

Ertir, ýagny 3-nji iýunda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda köpçülikleýin welosiped ýörişi geçiriler. Bu barada "orient.tm" internet neşiri habar berýär. 3-nji iýunda irden sagat...

GDA agza ýurtlar 2021: Diplomy ykrar edilýàn ýokary okuw mepdepleri

Dowamyny You Tube kanalyndan tomoşa edip bilersiniz diyip

Tùrkiye 2021: Diplomy ykrar edilýàn ýokary okuw mekdepleri

Dowamyny Atavatan Tv You Tube kanalyndan tomoşa edip bilersiñiz

Pyýadalara jübi telefonlaryny ulanmak gadagan

Polşada pyýada geçelgelerinde jübi telefonlaryny ulanmagy gadagan edýän kanun güýje girdi. Polşanyň radiosynyň habaryna görä, ýurtda ýol hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen pyýada geçelgelerinden...

BMG-nyň Baş sekretarynyň saýlawy

BMG-nyň Baş sekretarynyň saýlawy şu aýda geçiriler. Häzirki Baş sekretar Antonio Guterreş ýeke-täk dalaşgär bolup durýar. Bu barada Estoniýanyň BMG-däki hemişelik wekili Swen Ýurgenson...

Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyjylara sanjym edilýär

Ýaponiýada, Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak türgenlere sanjym edilip başlandy. Bu barada "Associated Press" habar gullugynyň Ýaponiýanyň milli olimpiýa komitetine salgylanyp habar berdi. Sanjym kampaniýasynyň...

ÝTÖB-iň esasy ugry ýyladyşhana toplumlaryna maýa goýmak

Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky (ÝTÖB) Türkmenistanda ýyladyşhana hojalyklarynyň ösdürilmegine maýa goýmagy bankyň esasy wezipeleriniň biri hökmünde kesgitleýär. Bu barada "orient.tm" neşirindäki habarda bellenilip...

Tälimçileriň şertnama möhletleri uzadyldy

Angliýanyň "Çelsi" toparynyň tälimçisi Tomas Tuheliň şertnamasynyň möhleti 2 ýyl, Fransiýanyň "PSŽ" toparynyň tälimçisi Maurisio Poçettinonyň şertnamasynyň möhleti 1 ýyl uzadyldy. 47 ýaşyndaky Tuheliň şertnamasy...