Günlük Arşiv: 2021-05-25

140 sany ýaşaýyş jaýy ulanmaga berildi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabadyň demirgazygynda paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli 140 sany 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ulanmaga berilmägine bagyşlanan dabaralar geçirildi. Bu barada...

Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana sapary meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen telefon arkaly söhbetdeşligi...

25-nji maýda doglan ilkinji bäbekler

Paýtagtymyz Aşgabatdaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli dünýä inen bäbejikler bellige alyndy. «Watan» habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Yslam...

“Aşgabat-siti” döwrebap taslamanyň düýbi tutuldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli "Aşgabat-siti" atly döwrebap ýaşaýyş toplumynyň düýbüniň tutulmagyna bagyşlanan dabara gatnaşdy. Bu barada "Watan" habarlar...

Hyzmatdaşlyga täze saýtlar goşulýar: www.br.com.tm we www.iirmfa.edu.tm

Türkmenistan baradaky ähli habarlaryň jemlenen platformy bolan “Türkmenistan Habar” saýtyna täze hyzmatdaşlar goşulýar. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan esaslandyrylan  “Biznes reklama”...

«Tesla» GDA döwletlerine aralaşýar

«Wedomosti» neşriniň habar bermegine görä, «Tesla» we «SpaceX» kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask «Täze dereje» atly Bütinrussiýa maslahatynda «Teslanyň» ýakyn wagtda GDA döwletleriniň bazaryna girip biljekdigini aýtdy. Mask: «Meniň pikirimçe, biz ýakyn wagtda Russiýada...

Baýden: Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň ylalaşygyny goldaýarys

ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe 28-nji maýda bellenilýän Respublika güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Bu barada Azerbaýjanyň resmi internet saýtynda...

Zidan bir hepde puryja sorady

«Real Madridiň» baş tälimçisi Zinedin Zidan öz geljegi barada entek belli bir karara gelmedi. Fransiýaly futbolçy bir hepdäniň dowamynda 2009 ― 2010-njy ýyllaryň möwsüminden bäri...

Bernar Arno dünýäniň iň baý adamy boldy

LVMH toparynyň prezidenti Bernard Arno, «Forbes Real Time» milliarderler sanawyna görä, «Amazonyň» esaslandyryjysy Jeff Bezosdan öňe geçip, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orna...

Dikuçary 17 metr süýşürdi

Russiýanyň we dünýänyň rekordçysy «Rus Halky» (Halk ― Ýewropada multfilmiň güýçli gahrymany) lakamly  Sergeý Agajanyan 40 tonnalyk «Mi-26» dikuçaryny herekete getirip dünýä rekordyny goýdy. Şeýelelikde,...