Günlük Arşiv: 2021-04-02

Bitkoinyň bazary nähili bolar?

“Kraken” kriptowalýuta biržasynyň baş direktory Jessi Pauel bitkoin barada şeýle diýýär. “Bitkoin özüniň ösüşini dowam etdirer, ýylyň ahyrynda bolsa bir bitkoina “Lamborjini” sport ulagyny,...

Täze “Belet Film” hyzmaty

"Türkmentelekom" EAK-sy «JAN Tehnologiýa" hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde "Belet Film" hyzmatyny hödürleýär. Bu barada "Türkmentelekom" EAK-yň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär. Täze “Belet Film” hyzmatynyň...

Terjime etmek funksiýasyny kämilleşdirdi

“Yandex.Browser” daşary ýurt dilindäki sahypalary terjime etmek funksiýasyny has hem kämilleşdirdi. Indi bolsa olar diňe sahypalardaky adaty teksti terjime etmän, eýsem suratda görkezilen teksti...

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisi geçirildi

Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu mejlis 2019-njy ýylyň oktýabr aýyndan soň ilkinji gezek...

Türkmen-rus işewürlik gatnaşyklary ösdüriler

Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiyew bilen gepleşikler geçirildi. Bu barada Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi...

Ronaldonyň kapitanlyk daňy satyldy

27-nji martda Portugaliýanyň futbol milli ýygyndysy dünýä çempionatynyň saýlama oýunlarynyň çäginde Serbiýanyň futbol milli ýygyndysy topary bilen duşuşdy. Portugaliýanyň futbol milli ýygyndysy duşuşykda hüjümçi...

Türkmenistanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherinde geçirilýän Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň we Ermenistanyň daşary işler ministleriniň duşuşygy geçirildi. Bu...

Tanymal ertekiçiniň doglan güni

Çagalyk ýyllarymyzdan özüniň ýazan ertekileri bilen ählimiziň ýüregimize ornaşan daniýaly ýazyjy Gans Hristian Andersen 1805-nji ýylyň 2-nji aprelinde Daniýanyň Odense şäherçesinde ädikçiniň maşgalasynda dünýä...

Kiçi göwrümli karz serişdelerini hödürleýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky kiçi göwrümli karz serişdelerini hödürleýär. Bu barada bankyň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky...

Iňlis dilini öwrenmek üçin “Germew” goşundysy

Iňlis dilini öwrenmek isleýänlere türkmen dilinde düşündirişli “Germew” atly mobil goşundy işläp düzüldi. Bu barada "ashgabat.in" neşirinde bellenilip geçilýär. Bu programmada iňlis dili derejelere görä...