Günlük Arşiv: 2021-02-28

Şäherara gatnawlarda hoş habar: Gatnawlar synag hökmünde başlaýar

2021-nji ýylyň mart aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de iki gezek Aşgabat–Daşoguz we Daşoguz–Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawynyň ýola goýulýandygy...