15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-23

Meýlis Hydyrow: Maksadym ussat skripkaçy bolmak

Kitaplar, aýdymdyr sazlar adamzadyň ruhy gymmatlygy hasaplanýar. Saz – bu her bir ynsanyň ýüregine barýan inçe ýoly yzarlaýar. Saz sözsüz durmuşy suratlandyrýar. Türkmeniň akyldar...

“Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan” daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde "Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan" üçtaraplaýyn diýalogyň çäklerinde daşary işler ministrleriniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Türkmenistanyň daşary işler...

Prezident Ärdogan türkmen wekiliýetini kabul etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Ankara şäherine iş sapary bilen baran Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi....

Stambul -Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” (THY) kompaniýasy tarapyndan  2021-nji ýylyň 23-nji Fewralynda Stambul-Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasynyň...

Ýygrylmaýan köýnek

Erkek kişilere, hatda öý bikelerine-de hoş habar: Italiýanyň «Boggi Milano» kompaniýasy erkek kişiler üçin ýygyrt atmaýan, ütüklemek gerek bolmaýan köýnegi işläp taýýarlady.Täze köýnek «Ultimate...

“Twitter” jemgyýetçilik torunyň meşhur akkuntlary

Soňky ýyllarda meşhur platformalaryň biri bolan “Twitter” jemgyýetçilik toruny işjeň ulanyjylaryň sany 67 million adama ýetdi. Ýylsaýyn bolsa bu platformanyň ulanyjy sany barha artýar....

Sport täzelikleri: Aziýa ýaşlar boýunça futbol çempionaty Özbegistanda geçiriler

Ispaniýa çempionatynyň 24-nji tapgyrynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Kadis” toparyny kabul etdi. Bu duşuşyk “Barselona” toparynda çykyş edýän ýarymgoragçy Serhiýo Buskets üçin aýratyn duşuşyklaryň...

Hepdelik täleýnama (22-28-fewral)

2021-nji ýylyň 22-28-nji fewraly aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

«Türkmenaragatnaşyk» «E-hökümet» ulgamynda Estoniýanyň kompaniýasy bilen pikir alyşýar

Estoniýanyň «Roksnet» kompaniýasynyň wekilleri wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen iş duşuşygynda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen «Elektron hökümet» ulgamy barada tejribelerini paýlaşdy.Agentligiň binasynda geçirilen duşuşyk Türkmenistanyň Daşary işler...

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistana sapara geler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkiýe Respublikasynda iş saparynda bolýar. Şol saparyň çäklerinde Türkiýäniň Daşary işler ministrliginde ikiçäk hem-de...