15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-21

Gelip çykyşy haýwanlardan bolan önümleriň howpsuzlygy we hili

Gelip çykyşy haýwanlardan bolan önümleriň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmegiň düzgünlerini we kadalary tassyklandy. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2021-nji ýylyň...

Gülälek Gulmyradowa: Sada Duýgy

https://atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/gulalek.mp4 «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmenistanyň Mukamlar köşgüniň aýdymçysy Gülälek Gulmyradowanyň Sada duýgy şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp...

Şafranly palow iýip gördüňizmi?

Hemmemiziň bilşimiz ýaly, palow köp ýurtlarda taýýarlanýan, esasan hem Gündogar sebitiň döwletlerinde has takygy, Ýakyn Gündogardan Günorta Aziýa, Merkezi Aziýadan Hytaýa çenli uzalyp gidýän...