15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-20

Taryhda ilkinji gezek: ite «Hyzmatlary üçin» medaly gowşuryldy

Itleriň adamyň ýakyn dostudygyny belki indi millionynjy gezek tekrarlamagyň hajaty hem ýok. Ýöne muny şunça gezek agzan adamzat taryhynda ilkinji gezek jemgyýetçilik üçin bitiren...

GDA-nyň migrasiýa edaralarynyň mejlisi geçirildi

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) gatnaşyjy döwletleriň migrasiýa edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň nobatdaky 25-nji mejlisi geçirildi. Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlise GDA agza ýurtlaryň migrasiýa edaralarynyň...

Russiýa 3-nji koronawirus sanjymyny hasaba aldy

Russiýanyň M.P. Çumakow adyndaky merkezi tarapyndan işlenip düzülen we "Kowiwak" diýlip atlandyrylýan 3-nji rus sanjymy hasaba alyndy. Bu barada ýurduň Premýer-ministri Mihail Mişustin habar...

21-nji fewral-Halkara ene dili güni

Halkara ene dili güni (BMG-niň resmi dillerinde:iňlis dilinde International Mother Language Day, rusça Международный день родного языка, arapça اليوم العالمي للغة الأم, ispança Dia...

Pandemiýa sebäpli ýitgileri rekord derejede

Fransiýanyň “Renault” awtoulag öndüriji kompaniýasynyň 2020-nji ýyldaky ýitgileri koronawirus pandemiýasy sebäpli rekord derejede 8 milliard ýewro ýetdi.Fransuz konserniniň esasy ýitgileri takmynan 5 milliard ýewrosy...

Russiýanyň täze “Sputnik Laýt” sanjymy barada

Russiýanyň täze işläp düzen “Sputnik Laýt” sanjymynyň halkara kliniki synaglaryna başlandy. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Bu sanjymyň ilkinji synaglary geçirildi.Ol hem “Sputnik...

«Türkmenhowaýollary» agentligi bäsleşik yglan edýär

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili halk hojalygynda ulanylýan «An-2» kysymly uçara zerur bolan B-91/115 görnüşli awiabenzin hem-de «Aeroshel W120» görnüşli awia çalgy ýagy...

Türkmenistan bilen Çehiýa hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar

Türkmenistanyň we Çehiýa Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlary Wepa Hajiýewiň hem-de Martin Tlapanyň derejesinde onlaýn görnüşinde daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi.Mähirli salamlaşanlaryndan soňra,...

Türkmen ýaşlary Wengriýanyň uniwersitetlerine okuwa çagyrylýar

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ­ BI­LIM­ MI­NISTR­LI­GI 2021-2022-nji okuw ýyly üçin Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary bilim we magistratura okuw maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýär.Wengriýanyň ýokary okuw...

Begmyrat Annamyradow : Seni söýerin

https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/bega1.mp4Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi Begmyrat Annamyradowyň "Seni söýerin" şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp...