15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-11

Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri täzelendi

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri Magtymguly Baýramdurdyýewi işde...

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligine täze ýolbaşçy bellendi

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisinde Bekdurdy Amansaryýewi pensiýa gidýändigi üçin Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy wezipesinden...

Nebitgaz toplumyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň täze orunbasary bellendi

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Myratgeldi Meredowy işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin bu wezipeden boşatdy.Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygyna täze orunbasar bellendi

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk wezipelerine seredildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde...

Singapur barada bilesiňiz gelýärmi?

Singapur döwleti geografiki ýerleşişi taýdan Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşip, ýurduň resmi dili iňlis dilidir. Singapur-dünýädäki bar bolan üç sany özygtyýarly şäher-döwletleriniň biri bolup, Malakka ýarymadasynyň...

Kosmos maksatnamasyna gönükdirilýän serişdeler

Häzirki wagtda kosmos pudagy dünýäde köp agzalýan mowzuklaryň biri hasaplanylýar. Indi halkara kosmosa bekedine gitmek üçin ýörite syýahat hem gurnalýar. Halkara kosmos bekedi bilen...

Beýik Britaniýanyň tehnologiýa hepdeligi

2021-nji ýylyň 16-18-nji fewralynda Türkiýede Beýik Britaniýanyň Tehnologiýa heodeligi geçiriler. Bu onlaýn foruma dünýäniň ähli ýerinden myhmanlaryň gatnaşmagyna garaşylýar.Beýik Britaniýanyň Halkara söwda ministrligi tarapyndan...

“Disneýlend” seýilgähi täzeden işine başlar

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşýän “Disney California Adventure” seýilgähi şu ýylyň ýaz paslyndan başlap täze peteklerini hödürlär diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. “Disneýlend” seýilgähiniň ýolbaşçysy...

Beýik Britaniýanyň tehnologiýa hepdeligi

2021-nji ýylyň 16-18-nji fewralynda Türkiýede Beýik Britaniýanyň Tehnologiýa heodeligi geçiriler. Bu onlaýn foruma dünýäniň ähli ýerinden myhmanlaryň gatnaşmagyna garaşylýar.Beýik Britaniýanyň Halkara söwda ministrligi tarapyndan...

“Porsche Taycan” ulagynyň dünýä rekordy

Germaniýanyň “Porsche Taycan” ulagy Amerikanyň konferens-merkezinde sagatda 160 kilometrlik tizlige ýetip, dünýä rekordyny goýdy. Bu üstünlik Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan hasaba alyndy.“Porsche Taycan” elektrik...