15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-07

Begler Nurberdiýew: Diňe öňe Ynam bilen

Kalpdan çykan setirler zybana aýdym bolup geçende onuň lezzeti has-da üýtgeşik. Ony aýdýan ynsanyň päk göwnünden çykýan buýsanç daş-töwereginede ýetýär we diňleýjileriniň gulagyna ýakymly...