15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-05

Migrasiýa boýunça milli strategiýa taýýarlanýar

Paýtagtymyzda Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň ýurdumyzdaky bilermenleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.Oňa türkmen tarapyndan Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan...

Germaniýadan Türkmenistana poçta hyzmaty ýola goýuldy

Şu aýyň başynda Germaniýadan Türkmenistana dürli hatlardyr resminamalary poçta görnüşinde ugratmaga mümkinçilik döredi. Bu hyzmaty Germaniýanyň dünýä belli kompaniýalarynyň biri bolan «Deutsche Post AG»...

Ronaldo täze şertnama hödürlendi

Italiýanyň “Ýuwentus” topary özüniň düzüminde çykyş edýän dünýä belli futbolçy, portugaliýaly Kristiano Ronaldo bilen şertnamasyny dowam etdirmegi meýilleşdirýär. Toparyň ýolbaşçylary 35 ýaşly futbolça ýene-de...

Kerki howa menziliniň gurluşygy tamamlanyp barýar

«Gündogdy» hususy kärhanasynyň gurluşykçylary Kerki howa menziliniň gurluşygyny tamamlaýjy tapgyrda alyp barýarlar. Şu günler menziliň baş binasynyň daşyny bezeg plitalary bilen örtmek işine girişildi...

Lukmançylyk edaralaryna dürli serişdeleri satyn almak bäsleşigi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde çap edilen bildirişde...

Ýewropada iň köp satylan ulag

2020-nji ýylda Ýewropa sebiti boýunça iň köp satylan ulaglaryň sanawy taýýarlandy. Şol sanawda birinji orny Germaniýanyň “Volkswagen” kompaniýasy eýeledi. Kompaniýanyň “Golf” kysymly ulagynyň geçen...

“Tatneft” kompaniýasyndan dürli harytlary satyn almak bäsleşigi

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy milli manatda we ABŞ-nyň dollarynda dürli harytlary satyn almak babatda bäsleşik yglan...

Täze himiýa önümçilik toplumlary gurlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň...

Türkiýede gyşky syýahatçylyk

Türkiýede milli we halkara derejesinde ähmiýetli gyşky syýahatçylyk merkezleri bar. Mysal üçin: Bursa-Uludag, Erzurum-Palandöken, Kaýseri-Erjiýes, Bolu-Kartalkaýa, Kars-Sarykamyş we Ysparta-Dawraz iň esasy gyşky syýahatçylyk merkezleridir.ULUDAGWizantiýadan...