0 C
Ashgabat
2021-02-28

Günlük Arşiv: 2021-02-02

Türkmenistana gelmegiň çäklendirme möhleti

Dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý göz öňünde tutulyp, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan rugsat berlen aýratyn ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ýurda gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti 2021-nji ýylyň 20-nji...

Hepdelik täleýnama (1-7-fewral)

2021-nji ýylyň 1-7-nji fewraly aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Türkmenistan bilen BMG-niň arasynda milli we sebitleýin derejelerde hyzmatdaşlyk maslahat 

Şu gün, 2021-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň we onyň düzümleriniň ýurtdaky we sebitdäki ýolbaşçylary we wekilleri...

“Apple” planşet bazarynda öňdeligi eýeleýär

“IDC” kompaniýasynyň hünärmenleri 2020-nji ýylyň soňky çärýeginiň we umuman planşet tehnologiýasynyň bazaryndaky ýylyň netijelerini jemläpdirler. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginde bu enjamlaryň...

Messi “Barselona” näçe gazandyrdy?

Ispaniýanyň “Barselona” topary 2017-nji ýyldan bäri dünýä belli futbolçy Lionel Messiniň hasabyna 619 million ýewro gazandy. Bu barada sport neşirleri habar berýär.Bu girdeji görkezijileri...

Emeli aň bilen koronawirus bejergisi

Rus alymlary lukmanlara koronawirus keseli üçin iň amatly bejeriş tertibini saýlamaga kömek etjek emeli aň döredipdirler. Bu barada “RT” habar teleýaýlymy, Sankt-Peterburg maglumat tehnologiýalary,...

“Teknofest” festiwaly geçiriler

Türkiýe Respublikasynyň tehnologiýa ulgamynda gazanan üstünlikleri açyp görkezýän “Teknofest” awiasiýa, kosmos we tehnologiýa festiwaly geçiriler. Bu barada Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Medeniýet we tanyşdyrma geňeşligi...

Transfer täzelikleri: “Liwerpul” Kabagy aldy

Futbol äleminde toparlar öz düzümini güýçlendirmek maksady bilen oýunçylary transfer edýärler. Bu transferler ýylda iki gezek transfer penjiresi açylan mahaly amala aşyrylýar. Biz bolsa...

Gadryňy bilmedige zähmetiňi hödürleme

Ussat bir suratkeşiň okuwçysy okuwyny tamamlaýar. Ol beýik ussat öz suratkeş okuwçysyna ýüzlenipdir-de: “Oglum, sen soňkuja çeken suratyňy al-da, şäheriň içindäki iň köp adamly...

 “Aşgabat bahary” kinofestiwaly geçiriler

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna, şeýle hem Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyna...