Günlük Arşiv: 2021-01-29

Azyk we oba hojalyk önümleriniň önümçiligi ýokarlandyrylar

Ýurdumyzda azyk we oba hojalyk önümleriniň önümçiligi ýokarlandyrylmak babatda täze maksatnama taýýarlanýar. Bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilip geçildi.Azyk we...

ECO-93 benzininiň eksporty artdyrylar

Dünýäde ilkinji bolup, Türkmenistanda öndürilýän ECO-93 benziniň eksport möçberini artdyrmak we bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygyň gerimini giňetlmek göz öňünde tutulýar. Bu...

Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna badalga berildi

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi. Şonuň...

Zerewşan-Garagum geçelgesiniň şahalary ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürlener

«Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň we Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň arasynda Beýik Ýüpek ýolunyň Zerewşan-Garagum geçelgesiniň şahalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni we tebigy...

Türkmenistan “EpiWakKorona” sanjymyny bellige alan ilkinji ýurt

Russiýanyň "Wektor" atly wirologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkezi tarapyndan işlenip düzülen ikinji rus sanjymy bolan "EpiWakKorona" sanjymynyň Türkmenistanda bellige almak işi amala aşyryldy....

Kömelek ekini gorar

Bugdaýa degýän käbir keselleri kömelek sporalary bilen hem bejerip boljak ekeni. Bu teklibi Daniýanyň Kopengagen uniwersitetiniň alymlary öňe sürýär. Olar bugdaýyň aphid infestasiýalaryna garşy...

Kesel anyklaýjy dron

XXI asyryň esasy tehnologik täzelikleriniň biri bolan dron kameralaryň mümkinçilikleri barha artýar. Ýakynda Ysraýylyň we Braziliýanyň alymlary oba hojalyk maksatly dronlaryň täze görnüşini işläp...

Yeni sağlık tesisi için uluslararası ihale

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı, Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı'nın siparişi üzerine Aşkabat'ta Uluslararası Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tasarımı ve inşası için ULUSLARARASI...

Täze saglyk desgasy üçin halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak...

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı uluslararası ihale

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı, Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı'nın siparişi üzerine Aşkabat'ta Uluslararası Bilimsel-Klinik Fizyoloji Merkezi'nin tasarımı ve inşası için ULUSLARARASI İHALE...