Günlük Arşiv: 2021-01-03

Oksforduň sanjymyny tassyklan ýene-de bir döwlet

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistan Oksford uniwersitetiniň "AstraZeneca" britan-şwed kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen täze görnüşli koronawirusa garşy sanjymyny tassyklan ýurtlaryň...

Poçettino “PSŽ” toparynyň tälimçiligine bellendi

Ozal habar berişimiz ýaly, Fransiýanyň geçen ýylky çempiony "Pari Sen-Žermen" (PSŽ) topary germaniýaly tälimçisi Tomas Tuhel bilen şertnamasyny ýatyrypdy. Şondan soňra bu toparyň täze tälimçisiniň...

Interaktiw Sahypa : Sizden gelenler — Size garaşýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan  berilen "Daşary ýurt žurnalistleriniň Akkreditasiýa Şahadatnamasynyň" eýesi  “Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Ata Watanymyz baradaky habarlary diňe bir...