Günlük Arşiv: 2021-01-02

Gysgaça sport täzelikleri: Alaba “Reala” geçmekçi

Soñky döwürlerde futbol äleminde dünýä belli toparlar ýaş futbolçylara ýakyndan üns berip başladylar. Şolaryñ biri hem portugaliýanyñ "Sporting" futbol toparynyñ goragçysy Nunu Mendeş bolup...

Sagatda 12 müň ýolagçy! Eminönü-Alibeýköý tramwaý liniýasy açyldy

“Eminönü-Alibeyköy” tramwaý liniýasynyň birinji bölümi açyldy. Onuň açylyş dabarasynda Stambul şäheriniň häkimi Ekrem Ymamogly, JHP partiýasynyň ýolbaşçysy Kemal Kylyçdarogly, IYI partiýasynyň ýolbaşçysy Meral Akşener...

“WhatsApp”-yñ täze ýyl rekordy

Dünýä belli "Facebook" kompaniýasy, Täze ýyl baýramçylyk günlerinde meşhur "WhatsApp" jemgyýetçilik ulgamynyñ gazanan üstünliklerini paýlaşdy. Geçirilen statistika netijeleri boýunça "WhatsApp" jemgyýetçilik ulgamynyñ ulanyjylary, Täze ýyl...

Türkmenistanda söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynda çäklendirme möhleti

Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý sebäpli medeni we sarp ediş hyzmatlary kärhanalarynyň, söwda desgalarynyň, jemgyýetçilik naharhanalarynyň we dini guramalaryň işiniň çäklendirme möhletini 2021-nji...

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy 118 ýaşynda

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy hökmünde tanalýan ýaponiýaly Kane Tanaka 118 ýaşyny belledi. Bu barada Ýaponiýanyň "NHK" teleýaýlymy habar berýär. Tanaka 1903-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda dünýä...

Eýrandan gelýän tebigy gaz pese gaçdy

Eýrandan Türkiýä iberilýän tebigy gazyň mukdary gündelik şertnamanyň üçden birine çenli azaldy. Eýranyň milli gaz kompaniýasy, “BOTAŞ”-a beren habarnamasynda gazyň mukdarynyň azalmagy üçin tehniki...

“Türk akymy” taslamasynyň Serbiýa bölegi işe girizildi

Russiýa Federasiýasynyň tebigy gazyny Türkiýä we Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa akdyryljak “Türk akymy” gaz geçirijisiniň Serbiýa bölegi ulanmaga berildi. Bu barada metbugat gulluklary habar...