SPORT

2021-nji ýylda Kiellýini futbol ýoluny tamamlar

Inniki möwsüm Jorjio Kiellýini üçin Ýuwentus toparynda soñky möwsüm bolar. 35 ýaşly oýunçy Ýuwentus toparynyñ ýolbaşçylary bilen 2021-nji ýyla çenli şertnamasyny uzaltmak hakynda ylalaşyga geldiler, soñra bolsa futbol äleminde diýlişi ýaly-öz aýak gabyny çüýe asyp goýar. Öz futbol ýoluny tamamlan soñ, italiýaly ýyldyz Ýuwentus toparynyñ menejment bölüminde işlemek isleýändigini belläp geçdi. Kiellýiniñ-biznesi dolandyrmak boýunça magistr okuw derejesi hem bar. Jorjio Kiellýini 2005-nji ýyldan bäri Ýuwentusda çykyş edip gelýär, ol 509 duşuşyga çykyp-20 gezek ýardam pasyny we 36 gezek gol geçirmegi başardy.

Ýene-de okaň

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi