6 C
Ashgabat
2021-03-01

Günlük Arşiv: 2020-11-29

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumatSagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...

Migrasıýa Boýunça Okuw Maslahaty

2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň...

Türkmenistan bilen Owganystan täze aragatnaşyk ulgamy bilen birleşer

Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda çekilýän optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň täze bölegi ulanmaga berilmäge taýýar edildi. Bu barada Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň...

TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyna başlanar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammed Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Owgan tarapynyň başlangyjy boýunça geçirilen telefon söhbetdeşliginiň...

Türkmenistan Owganystanda metjit gurdy

Türkmenistanyň wekilçilikli topary öňümizdäki hepde Owganystan Yslam Respublikasynda iş saparynda bolup, Owganystanyň Farýab welaýatynyň Andhoý sebitinde gurlan metjidiň açylyş dabarasyna gatnaşar. Bu barada “orient.tm”...